Να φροντίζεις να αποφεύγεις τις αναβολές. Θα γλιτώσεις από πολλά μελλοντικά απωθημένα.


Βιβλίο Επισκεπτών

Ημερομηνία: 2013-02-15

Από: mairi

Θέμα: πρώτη φορά

Καλησπέρα,Νεφέλη


Πίσω