Να φροντίζεις να αποφεύγεις τις αναβολές. Θα γλιτώσεις από πολλά μελλοντικά απωθημένα.


Βιβλίο Επισκεπτών

Ημερομηνία: 2015-09-26

Από: city

Θέμα: Κατάθεση

Καταθέτω απλώς το θαυμασμό μου, Νεφέλη, για την υπέροχη γραφή σου!


Πίσω