Να φροντίζεις να αποφεύγεις τις αναβολές. Θα γλιτώσεις από πολλά μελλοντικά απωθημένα.


Βιβλίο Επισκεπτών

Ημερομηνία: 2015-09-26

Από: Νίκος

Θέμα: Καλησπέρα Νεφέλη

Γράφεις ωραία σημαίνει να μη χάνεσαι...Καλησπέρα Νεφέλη...


Πίσω