Να φροντίζεις να αποφεύγεις τις αναβολές. Θα γλιτώσεις από πολλά μελλοντικά απωθημένα.


Βιβλίο Επισκεπτών

Ημερομηνία: 2014-08-11

Από: MaryJR

Θέμα: Συγχαρητήρια

Ο τρόπος γραφής σας είναι ακριβώς αυτός που με αγγίζει...Συγχαρητήρια! Καλή συνέχεια σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μονοπάτια!


Πίσω